GŁOS  UCZELNI

Strona Głosu UczelniStrona główna UMK

Rok XIII (XXIX), nr 7-8 (221-222), lipiec-sierpień 2004

Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
W numerze m. in.:
ROZMOWA
Frankofoński jubileusz
- Rozmowa z mgr Ireną Kruszką

Między matematyką a muzyką
- Rozmowa z Markiem Wakarecym


KONFERENCJA
Opakowania żywności
Spotkania historyków sztuki Orientu
Kwantowa teoria informacji

ROZWAŻANIA
Badania nad dziedzictwem kulturowym

PODRÓŻE
Studia na SOU
SOCRATES w Utrechcie
Na najstarszym uniwersytecie w Hiszpanii

SYLWETKA
Andrzej Kowalczyk
Adam J. Makowski
PRZEGLĄD
Podziękowania dla mgr. H. Heldta
Mgr Sławomir Głowacki nowym Kwestorem UMK
Rada Główna o projekcie ustawy
Uniwersytety w Europejskiej Przestrzeni Badawczej
Żydowski skarb
Z posiedzenia Senatu
W pierwszą rocznicę śmierci Stefana Czai
Z sejfu do biblioteki
Absolwenci na rowerach
Toruńska młodzież Ojcu Świętemu
Ostatnie takie lato...

KULTURA
Styl Marka Żuławskiego
Pismo literackie na UMK
Świat automatów
Martwe natury W. Iwanka
Spadek po Wierszalinie

FELIETON
M. Filar, Wakacje
Popiel, MV Frederic Forsa
Zdjęcie na okładce: Wojciech Streich
głos uczelni g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i
Początek stronyStrona Głosu UczelniStrona główna UMK
Serwis prowadzi UCI