GŁOS  UCZELNI

Strona Głosu UczelniStrona główna UMK

Rok XII (XXVIII), nr 12 (214), grudzień 2003

Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
W numerze m. in.:
ROZMOWA
To już zupełnie inny świat
- Rozmowa z prof. Andrzejem Jamiołkowskim
Pokazać skrawek nieba
- Rozmowa z prof. Włodzimierzem Karaszewskim
O płytach analogowych....
- Rozmowa z Mirosławem Męczekalskim

ROZWAŻANIA
Toruń - moją małą ojczyzną

SYLWETKA
O. Władysław Wołoszyn
Honorowym Obywatelem Torunia

Helena Dziadowiec
Edward Szłyk

POŻEGNANIE
Przybysz dalekiego kraju:
Brian Garner Wybourne (1935-2003)

PRZEGLĄD
Akademia Medyczna w Bydgoszczy
Nagrody JM Rektora
Sukces chemików
LEONARDO DA VINCI
Studium edukacji informatycznej
Jesień z książkami
MISH-owe zawiłości

KULTURA
Druk unikatowy
W atmosferze rodzinnej zabawy
To miejsce jest przeklęte
Malarstwo Samuela Teplera

KONFERENCJA
Rozum i wiara wobec tajemnicy światła
Edukacja a zrównoważony rozwój

FELIETON
A. Zybertowicz, ...o nie/wielkości
M. Filar, Fuzja
Prowincjusz, Przywrócić środy
Zdjęcie na okładce: A. Romański
głos uczelni g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i
Początek stronyStrona Głosu UczelniStrona główna UMK
Serwis prowadzi UCI