GŁOS  UCZELNI

Strona Głosu UczelniStrona główna UMK

Rok XII (XXVIII), nr 7-8 (209-210), lipiec-sierpień 2003

Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
W numerze m. in.:
ROZMOWA
1,6 kilograma historii
- Rozmowa z dr. Wojciechem Polakiem

SYLWETKA
Jubileusz ks. prof. Jerzego Bagrowicza
Patriota kresowy
Zosia z podparyskiego Soplicowa

POŻEGNANIE
Stefan Czaja (1943-2003)
Szczepan Waczyński (1938-2003)

KULTURA
Matematyczna harmonia
Syntezy metaforyczne
Wystawa artystów z Getyngi i Torunia

PODRÓŻE
Rosyjska Laplandia
Studenci bibliotekoznawstwa w Amsterdamie
Kaliningradzkie zdziwienia
W niemieckiej Florencji
PRZEGLĄD
Biuro Programów Międzynarodowych
Technologiczny skok
Rada Główna o przyszłości nauki polskiej
Wakacyjne kursy języka polskiego
Emigracja - kraina znana
Kobiety i Internet
Międzynarodowe spotkanie konserwatorów
Problemy politologii
Panichida na Kozackiej Mogile
Studia prawnicze w Szwecji
Między naiwnością a oszustwem
Letnie wyjazdy nie dla studentów?
Wstępne emocje
Wędkarskie zmagania w Bachotku

ROZWAŻANIA
Boże igrzysko Litwinów i Polaków
Dobra osobiste szkoły wyższej w praktyce niemieckiej (2)

FELIETON
M. Filar, Wakacyjne konkluzje 3
Zdjęcie na okładce: A. Romański
głos uczelni g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i
Początek stronyStrona Głosu UczelniStrona główna UMK
Serwis prowadzi UCI