GŁOS UCZELNI

Strona Głosu UczelniUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Spójrz na to przez "Pryzmat"!

W początkach 2002 r. w zaciszu akademików i mieszkań studenckich rodziła się nowa inicjatywa. Nie dane jej było podzielić losów wielu nieudanych studenckich projektów powstałych w chwilach euforii czy jako tematy zastępcze zbliżających się sesji. Studenci IV r. socjologii Michał Głuszkowski i Tomasz Jankowski postanowili zorganizować zespół studentów do wykonywania badań socjologicznych dla różnych rynkowych podmiotów. Dostrzeżono lukę na regionalnym rynku badań, gdzie brak jest dynamicznych jednostek badawczych oferujących usługi firmom, instytucjom publicznym, organizacjom pozarządowym. W pracach zespołu studenci mieli praktycznie wykorzystywać wiedzę nabytą podczas studiów, zdobyć doświadczenie tak wymagane przez dzisiejszych pracodawców.

Przy wsparciu dyrektora Instytutu Socjologii prof. Andrzeja Zybertowicza rozpoczęły się prace nad przyszłą organizacją prac zespołu oraz jego umiejscowieniem w strukturze Uniwersytetu. Tymczasem jak znak z niebios pojawiły się badania, których wykonanie można było powierzyć studentom. Było to badanie dotyczące toruńskiego handlu, głównie hipermarketów. Opieki merytorycznej nad badaniem podjęła się dr Maria Nawojczyk z Zakładu Przemian Strukturalnych IS UMK. Andrzej Meler, dzisiaj członek zarządu i kierownik ogólnopolskiego badania dotyczącego dożywiania dzieci, wspomina: - Zderzenie się z samodzielnym wykonaniem dużego projektu jest niesamowitym przeżyciem. Wstawanie o szóstej rano, praca do wieczora w skupieniu, ze świadomością goniących terminów, to prawdziwy rytuał przejścia dla każdego badacza. Takie też były początki, często nerwowe i pełne zmęczenia.

W roku akademickim 2002/2003 grupa przyjęła nazwę: Zespół Realizacji Badań Instytutu Socjologii UMK "Pryzmat". Dobiegły końca starania o wpisanie "Pryzmatu" w strukturę Uniwersytetu. Jest teraz oficjalnym zespołem badawczym Instytutu Socjologii, stale współpracującym z Fundacją Amicus Universitatis Nicolai Copernici w zakresie przeprowadzania badań rynkowych i pozyskiwania zleceniodawców. "Pryzmat" liczy dziś 23 stałych członków. Prace Zespołu nadzoruje dyrektor A. Zybertowicz. Bezpośrednią pieczę nad Zespołem objęła grupa naukowców IS: mgr Monika Kwiecińska, mgr Elwira Piszczek i mgr Piotr Mikiewicz. Współtworzą oni wraz z kilkoma studentami ścisłe kierownictwo "Pryzmatu", w skład którego wchodzą również: Marta Jankowska, Ola Karpińska, Diana Pietrulewicz, Zosia Szeszko, Przemek Kluz, A. Meler i Tomek Jankowski - prezes zarządu.

Studenci, pracując nad konkretnymi projektami, zdobywają doświadczenie badawcze. Dzięki uczestnictwu w badaniach mogą zaliczyć praktyki studenckie, a także niektóre kursy prowadzone w Instytucie Socjologii, takie jak metody i techniki badań społecznych. Za wypracowane pieniądze - w "Pryzmacie" nie pobieramy wynagrodzeń - planujemy zakup sprzętu badawczego, zorganizowanie szkoleń, warsztatów, chcielibyśmy też zaprosić pracowników innych instytutów badawczych.

W 2003 r. wyzwaniem dla "Pryzmatu" było przeprowadzenie - na zlecenie Polskiej Akcji Humanitarnej - ogólnopolskich badań na temat problemu niedożywienia dzieci w Polsce. Przy tym badaniu w dzień i w nocy pomagała mgr M. Kwiecińska, pracownik naukowy IS. Niepostrzeżenie minęła zima, której nawet nie zauważyliśmy, pracując nad tworzeniem ankiet, a potem analizą. W tym czasie staliśmy się stałymi bywalcami pracowni komputerowych. Pojawiły się nawet pomysły zamieszkania na czas badania w Instytucie Socjologii - przebywaliśmy tam tak często. Zaszczytem dla Zespołu było zaproszenie na konferencję "Problemy niedożywienia dzieci w Polsce. Fakty i wyzwania" w Warszawie w kwietniu br., gdzie prezentowaliśmy wyniki naszych badań. Spotkanie to zostało zorganizowane przez Polską Akcję Humanitarną i firmę "Danone" pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Wśród konferencyjnych prelegentów znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa, środowisk naukowych, pracownicy świetlic środowiskowych i organizacji pozarządowych.

Grupa przedstawicieli "Pryzmatu" (w składzie: M. Jankowska, O. Karpińska, Ola Lis, A. Meler i D. Pietrulewicz) prezentowała na konferencji wyniki badań, które wywołały duże zainteresowanie wśród zgromadzonych przedstawicieli różnych instytucji zajmujących się dożywianiem. Pełniliśmy tam funkcję "dyżurnych socjologów", pomagając organizatorom w przeprowadzeniu i podsumowaniu zajęć warsztatowych. Ich wynikiem są postulaty dalszych działań, mających na celu rozwiązanie trudnej sytuacji dzieci niedożywionych.

W najbliższej przyszłości planujemy wyjechać na wakacje, by w następnym roku, pełni zapału i pomysłów, stawić czoła nowym wyzwaniom.

Marta Jankowska, Tomasz Jankowski, Aleksandra Karpińska
Poczatek stronyStrona Głosu UczelniUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu