GŁOS  UCZELNI

Strona Głosu UczelniStrona główna UMK

Rok XII (XXVIII), nr 5 (207), maj 2003

Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
W numerze m. in.:
ROZMOWA
Coraz bliżej japonistyki
- Rozmowa z dr. hab. Krzysztofem Stefańskim

SYLWETKA
Dr Joanna Bruzda
Mgr Agnieszka Helman-Ważny

ROZWAŻANIA
Dobra osobiste szkoły wyższej
w praktyce niemieckiej (1)

KULTURA
To nie kino umiera
Ocalić od zapomnienia
Forma podporządkowana treści
Różnorodność koncepcji i stylów
Widowisko. Emocje. Przygody amatorów
W pułapce Schwaba
Folkowa wiosna w Toruniu

FELIETON
A. Zybertowicz, Wielce Szanowny Panie Dziekanie
M. Filar, Uff, jak gorąco
PRZEGLĄD
Apel w sprawie Muzeum Uniwersyteckiego
Dziesięć lat Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Sukces konserwatorek
Komplety i nadkomplety
Kolejne sukcesy studentów WNEiZ
Konkurs na stronę www
Granty KBN
Granty UMK 2003
O historii i o współczesności
Festiwal Nauki i Sztuki po studencku
Szlakiem instytucji europejskich
Myślę, więc wierzę
CBK - w centrum zainteresowania
Społeczeństwo inwigilowane
W państwie prawa?
Obcy, goście, sąsiedzi?
Prawa człowieka w filmie
Prawa człowieka, rządy prawa
Ze sportu
Zdjęcie na okładce: A. Skowroński
głos uczelni g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i
Początek stronyStrona Głosu UczelniStrona główna UMK
Serwis prowadzi UCI