GLOS UCZELNI

Strona Glosu UczelniStrona glowna UMK

Rok XI (XXVII), nr 10 (200), październik 2002

Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
W numerze m. in.:
ROZMOWA
W stronę uczelni wielokampusowej
- Rozmowa z JM Rektorem prof. Janem Kopcewiczem

Retoryka dla ludzi
- Rozmowa z mgr. Bartoszem Awianowiczem

Internet za 10 zł
- Rozmowa z Piotrem Olberem


POŻEGNAIE
Prof. Arkadiusz Uzarewicz
Dr Witold Armon
Weronika Thielman

Z PRZESZŁOŚCI
Pierwsze pięć lat (1952-1956)

KULTURA
Kapturek Kupidyna
Mała Galeria Sztuki Emigracyjnej
Droga sztuki
Toruń grafiką stoi
PRZEGLĄD
Inauguracja 2002-2003
Pół wieku "Głosu Uczelni"
Idzie nowe
Prof. Artur Hutnikiewicz Honorowym Obywatelem Torunia
Wokół współpracy UMK z Allianz
Spotkanie dziekanów wydziałów prawa
Naznaczeni przez los
Księgozbiór rodziny J.i E. Garmsów w Toruniu
Od lipca do lipca
Niesportowe zagranie
Między dawnymi a przyszłymi czasy

ROZWAŻANIA
Jestem optymistą

FELIETON
M. Filar, Inauguracja
A. Zybertowicz, Poznać społeczeństwo i mą duszę. I nic więcej?
Zdjęcie na okładce: Alina Dauksza-Wiśniewska
głos uczelni g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i
Poczatek stronyStrona Glosu UczelniStrona glowna UMK
Serwis prowadzi UCI