GLOS UCZELNI

Strona Glosu UczelniStrona glowna UMK

Rok XI (XXVII), nr 9 (199), wrzesień 2002

Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
W numerze m. in.:
PRZEGLĄD
Pełnomocnicy prorektora
Granty UMK
Inwestycje i remonty
Liczby uśpione
Spotkanie mediewistów w Toruniu
Dobry rok bibliotekarzy i bibliotekoznawców
Śladem naszych publikacji
Tradycja i współczesność
Zawężanie pola niewiedzy
Młodzi fizycy i astronomowie w Budapeszcie
Ze sportu

ROZWAŻANIA
UMK w Strategii rozwoju Torunia
Niepoznany Zły

FELIETON
M. Filar, Przełom
Popiel, Cud w mieście
ROZMOWA
Czas to zmienić!
- Rozmowa z dr Marią Berndt-Schreiber

O Balińskim i Gombrowiczu...
- Rozmowa z laureatami Nagrody "Archiwum Emigracji"

SYLWETKA
Mistrz
50 lat pracy naukowo-dydaktycznej prof. Zygmunta Zielińskiego

PODRÓŻE
Toruń w Waszyngtonie
Na podbój Niderlandów
Pod Wezuwiuszem i drzewami cytrynowymi
Szlakiem historii Polski

KULTURA
Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach
Festiwalowe wakacje
Odmienne wizje
Nowe horyzonty w Cieszynie
Zdjęcie na okładce: Alina Dauksza-Wiśniewska
głos uczelni g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i
Poczatek stronyStrona Glosu UczelniStrona glowna UMK
Serwis prowadzi UCI