GLOS UCZELNI

Strona Glosu UczelniStrona glowna UMK

Rok XI (XXVII), nr 7-8 (197-198), lipiec-sierpień 2002

Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
W numerze m. in.:
PRZEGLĄD
Geny jak bierki
Przypominamy o konkursie
Egzaminy bez historii
Nagrody Marszałka po raz drugi
Odzyskanie prawdziwego wizerunku
człowieka
Przez słowa do Słowa

SYLWETKI
Jubileusz prof. Piotra Jaworowskiego
Prof. Roman S. Dygdała
Prof. Sławomir Sojak
90-lecie urodzin Mariana Szulca

POŻEGNANIE
Dr Edmund Józefowicz

KULTURA
Typografia i fotografia
Iskrzenie w KONTAKCIE
ROZMOWA
Na półce i w sieci
- Rozmowa z prof. Włodzimierzem Wincławskim

Wyrównywanie życiowych szans
- Rozmowa z dr Krystyną Łybacką
Od papieru po usługi transportowe
- Rozmowa z Aleksandrą Pańką

Wicemistrzostwo - dobry wynik
- Rozmowa z Adamem Ićkiem

WSPOMNIENIA
Usunięcie rektorów UMK w sierpniu 1981 r.

PODRÓŻE
Waszyngton za betonowymi zaporami
W Nasca i okolicy

FELIETONY
Popiel, Piernikalia
M. Filar, Lipcowa wędka
A. Zybertowicz, Złe rozmyślania
Zdjęcie na okładce: Alina Dauksza-Wiśniewska
głos uczelni g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i
Poczatek stronyStrona Glosu UczelniStrona glowna UMK
Serwis prowadzi UCI