GLOS UCZELNI

Strona Glosu UczelniStrona glowna UMK

Rok XI (XXVII), nr 6 (196), czerwiec 2002

Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
W numerze m. in.:
ROZMOWA
Z poszanowaniem tkanki
- Rozmowa z Justyną Goździewicz
Blisko historii
- Rozmowa z Jarosławem Centkiem
Kupowanie sprzętu i aparatury
- Rozmowa z mgr. Ryszardem Lwem

Powrót na Bielany?
- Rozmowa z Robertem Musiałkiewiczem

Jeszcze powalczymy...
- Rozmowa z Markiem Ziółkowskim

KULTURA
Portrety niebanalne
Wicza wiosny nie czyni
Dopełnienie rzeczywistości
"Probaltica" dla wybranych

ROZWAŻANIA
Ochrona renomy szkoły wyższej w prawie prasowym
SOCRATES w zagrodzie
Przejście z uczelni na rynek pracy
PRZEGLĄD
Dziekani i prodziekani na kadencję 2002-2005
Nowy Senat UMK
Przypominamy i Radzimy
Granty KBN: angielska wersja wniosku
Jubileusz prof. Wiesława Domasłowskiego
Honory dla prof. Artura Hutnikiewicza
Kalendarium Internetu
Sieć regulaminowa
Udział UMK w 5 Programie Ramowym (II)
Granty UMK 2002
Konkurs na nazwę nowego odznaczenia UMK
Badanie sztuki Orientu
Głęboka reforma KBN
Sport

SYLWETKA
Ks. Czesław Rychlicki

FELIETON
Popiel, Stypendium (he)Retyka
Kronikarz, Kłamać nie wolno, czyli niedźwiedzia przysługa
"Biblioteko ty moja" - polemika
Okładka
głos uczelni g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i
Poczatek stronyStrona Glosu UczelniStrona glowna UMK
Serwis prowadzi UCI