GLOS UCZELNI

Strona Glosu UczelniStrona glowna UMK

Rok X (XXVI), nr 12 (190), grudzień 2001

Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
W numerze:
ROZMOWY
Naszym zadaniem będzie służba
- Rozmowa z ks. prof. Jerzym Bagrowiczem

Polskie ślady
- Rozmowa z prof. Andrzejem Kolą


KULTURA
Najwięksi mają e-maile
Festiwal w oczach gimnazjalistyki
Konstrukcje w destrukcji
Na przekór trudnościom

FELIETONY
A. Zybertowicz, Dlaczego patrzymy na zewnątrz?
S. Czaja, Pierwszy Rektor stale patrzy na mnie
M. Filar, Nowy Swiat 4
Kronikarz, Notatnik (9)
WSPOMNIENIA
S. Kalembka, "Nasza" noc grudniowa
1981 r. Zapis kronikarski


PRZEGLĄD
Nie będzie "Librariusa" II
Nagrody JM Rektora
Polski dzień w Getyndze
Nowe możliwości finansowania badań
Niezwykłe sympozjum
Studenci europejscy w Toruniu
Gdzie po studiach?
Zaproszenie do współpracy
Odkrywanie Armenii (II)
Torunianie w Krakowie
Ze sportu
Zdjęcie na okładce: Alina Dauksza-Wiśniewska
głos uczelni g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i
Poczatek stronyStrona Glosu UczelniStrona glowna UMK
Serwis prowadzi UCI