GLOS UCZELNI

Strona Glosu UczelniStrona glowna UMK

Rok X (XXVI), nr 9 (187), wrzesień 2001

Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
W numerze:
ROZMOWY
Więcej pokory
- Rozmowa z dr. Kazimierzem Marciniakiem

Litwo, ojczyzno moich rodziców...
- Rozmowa z mgr. inż. Jerzym Żenkiewiczem


POLEMIKA
Droga do piekieł

SYLWETKI
Doc. dr Władysław Mrózek (1909-2001)
Roman Bury (1921-2001)

KULTURA
Letnie granie
Małe obrazy i autoportrety
Srebrne "Astrolabium"

FELIETONY
M. Filar, Wrześniowa spowiedź
Kronikarz, Notatnik (6)
PRZEGLĄD
Pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Teologicznego
KRASP w Castel Gandolfo
Granty KBN
Współpraca UMK z przemysłem
UMK w sieci Cisco
Lato drugich szans
Jak i czego uczą (się)?
Z Socratesem do Finlandii
Zajazdy na Litwę
Podróż śladami tradycji
Toruńska bałkanistyka
Ze sportu
Spotkania absolwentów

ROZWAŻANIA
O Muzeum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Racjonalność ekonomiczna?
Ochrona renomy szkoły wyższej w prawie prasowym
Zdjęcie na okładce: Wojciech Streich
głos uczelni g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i
Poczatek stronyStrona Glosu UczelniStrona glowna UMK
Serwis prowadzi UCTS