GLOS UCZELNI

Strona Glosu UczelniStrona glowna UMK

Rok X (XXVI), nr 7-8 (185-186), lipiec-sierpień 2001

Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
W numerze:
ROZMOWY
Wiedza z grobów wyjęta
- Rozmowa z dr. hab. A. Kolą, prof. UMK

Europejska wspólnota naukowa
- Rozmowa z mgr E. Urbańską

Tych pisarzy warto dostrzec
- Rozmowa z mgr M. Mroczkowską

Reprezentowałam też ciocię
- Rozmowa z M. Raniszewską

POŻEGNANIA
Monika Koch (1937-2001)
Łucja Maria Szewczyk (1949-2001)
Ewa Lewandowska (1978-2001)

KULTURA
Malarze Wydziału Sztuk Pięknych
Papiery po Wiktorze Trościanko w Toruniu

FELIETONY
A, Zybertowicz, Bałwochwalczy stereotyp
M. Filar, Wakacje
Kronikarz, Natatnik (5)
PRZEGLĄD
Nowy budynek dla UMK
Wodowanie
Trochę wstępnych liczb
List fundatora
O kształceniu prawników w Stanach Zjednoczonych (II)
Młodzi fizycy i mikroelektronicy w Bachotku
Dlaczego właśnie Mongolia
Zapach tortilli
Absolwenckie melancholie
Lwowskie spotkania
Z dyplomem w kieszeni
Ze sportu
Żagle

ROZWAŻANIA
Ochrona renomy szkoły wyższej w prawie prasowym
Smutne refleksje z Brukseli
Zdjęcie na okładce: Wojciech Streich
głos uczelni g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i
Poczatek stronyStrona Glosu UczelniStrona glowna UMK
Serwis prowadzi UCTS