GLOS UCZELNI

Strona Glosu UczelniStrona glowna UMK

Rok X (XXVI), nr 1 (179), styczeń 2001

Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
W numerze:
PRZEGLĄD
Na przełomie tysiącleci
Naftalina w kosmosie
Dolina Technologicza
Nie tylko dla pilotów
Apokalipsa odwołana
Wróżba dla Uniwersytetu
Humboldczycy wkraczają w XXI wiek
Profesorowie i studenci
XX lat Niezależnego Zrzeszenia Studentów
Po wiedzę do Konstancji
Studenci UMK a społeczeństwo informatyczne
ROZMOWY
Spoiwo
  Rozmowa z JM Rektorem prof. Janem Kopcewiczem

Powrót do korzeni
  Rozmowa z Ordynariuszem Diecezji Toruńskiej
  księdzem biskupem dr. Andrzejem Suskim

Dzielenie się wizją
  Rozmowa z Rogerem Fisherem
Wystarczy stworzyć warunki
  Rozmowa z Waldemarem Zbytkiem
KULTURA
Imponująca kolekcja
Guido - persona grata
ROZWAŻANIA
Ochrona renomy szkoły wyższej w prawie prasowym
SYLWETKI
Prof. Jarosław Buszko
Polarnik i klimatolog
Jubileusz prof. Kazimierza Wajdy
Doc. dr Ludmiła Roszko
FELIETONY
A. Zybertowicz, Wiedza przeciw wiedzy
M. Filar, Konkurencja
Kronikarz, Nieobecni nie mają racji
Nasza okładka
głos uczelni g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i
Poczatek stronyStrona Glosu UczelniStrona glowna UMK
Serwis prowadzi UCTS