GLOS UCZELNI

Strona Glosu UczelniStrona glowna UMK

Rok IX (XXV), nr 7-8 (173-174), lipiec-sierpień 2000

Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
W numerze:
ROZMOWY
40 lat z Kopernikiem
  Rozmowa z Janiną Mazurkiewicz

Nad Dunajem o Tatrach
  Rozmowa z Krystyną Dufalą
Żona dla Afrykańczyka
  Rozmowa z Allenem Dube

STUDIA I STUDENCI
Na studiach w Lotaryngii
PRZEGLĄD
PIONIER - Polski Internet Optyczny
Na wstępie - tłumy
UMK w rankingach 2000
Apel do rządu i parlamentu
SALT - teleskop... ze śledzikiem
Chemicy pierwsi
Założenia polityki innowacyjnej
Dla nas i dla was
Opłaty za studia
Awanse absolwentów UMK
Ze sportu
SYLWETKI
Nowi profesorowie
Podwójny jubileusz
KULTURA
Pożegnanie sezonu
Wystawa dużego formatu
PODRÓŻE
Na upały - Islandia
POŻEGNANIE
Dr Sławomir Skibiński
FELIETONY
A. Zybertowicz, Zakrycia naukowe
Popiel, Jaja Milewicza
M. Filar, Dziesięć minut na rozmyślanie
Kronikarz, Cudze chwalicie, czyli muzea
ROZWAŻANIA
Ochrona renomy szkoły wyższej w prawie prasowym (II)
Zdjęcie na okładce: Łukasz Broniszewski
głos uczelni g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i
Poczatek stronyStrona Glosu UczelniStrona glowna UMK
Serwis prowadzi UCTS