GLOS UCZELNI

Strona Glosu UczelniStrona glowna UMK

Rok IX (XXV), nr 4 (170), kwiecień 2000

Pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
W numerze:
ROZMOWY
Nie podzielam obaw
Rozmowa z prof. Danielą Szymańską
Chemia życia
Rozmowa z prof. Bogusławem Buszewskim

STUDIA I STUDENCI
Studia MBA na UMK
Studenci o konserwacji
Witają w całej Polsce
Multimedialne akademiki
Na turystycznych szlakach
PRZEGLĄD
Z posiedzenia Senatu
Kronika rektorska
Związki nauki z gospodarką
Jak amen w pacierzu
W obronie głosu środowiska akademickiego
W świecie półprzewodników
Wokół sprzedaży "Mądralina"
Kopiowanie nielegalne?
Jak przejść z uczelnia na rynek pracy
Uniwersytet Bałtycki w Toruniu
Nowa książka o starym Toruniu
Ze sportu
SYLWETKI
Nowi profesorowie
Stypendyści FNP (2)
ROZWAŻANIA
W obronie własności intelektualnej
Ochrona renomy szkoły wyższej (VII)
FELIETONY
A. Zybertowicz, (O)błędne koło niemocy
M. Filar, Władek
Kronikarz, Tradycja rzecz święta
KULTURA
Między przestrzenią a płaszczyzną
Ukryty wymiar i wysyp nagród
Z teatru na stadion
POŻEGNANIE
Nasze wspomnienie o prof. Władysławie Bojarskim
Zdjęcie na okładce: Andrzej Skowroński
głos uczelni g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i g ł o s u c z e l n i
Poczatek stronyStrona Glosu UczelniStrona glowna UMK
Serwis prowadzi UCTS