Pismo
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika


Aktualny numer

Poprzednie numery

Serwis fotograficzny

O redakcji

Napisz do nas:
glos-umk@cc.uni.torun.pl

GLOS UCZELNI

Rok IX (XXV), nr 2 (168)
Luty 2000 r.

<okladka>
W numerze:

ROZMOWY

Bergman w zwierciadle Rozmowa z dr hab. Tadeuszem Szczepańskim

WSPOMNIENIA

Leon Jeśmanowicz

Doc. dr Edmund Mizerski

ROZWAŻANIA

Habilitacyjnie wolny rynek

Ochrona renomy szkoły wyższej (V)

PRZEGLĄD

Doktorat honoris causa UMK dla prof. Barbary Skargi

Mocne uderzenie

Nowa kadencja Rady Głównej

Początek sporu o polskość Kopernika

Granty KBN (I)

Pogranicza

Centrum Dokumentacji Europejskiej

Sport

Nareszcie rekompensaty

STUDIA I STUDENCI

Nowe zaakceptowane

Wczoraj i dziś

Polska wigilia obcokrajowców

KULTURA

Spotkania literackie młodych

Szlaban dla miernoty

Obrazy i rysunki w "Od Nowie"

FELETIONY

A. Zybertowicz, Kotwice stabilności

M. Filar, Pluralizm wart obiadu

b. niko, Nauka ratuje ZUS?
Początek strony
Serwis prowadzi UCTS